Vores afleveringsproces er i fuld compliance med nyeste afleveringsbekendtgørelse. Vi kan aflevere for alle offentlige myndigheder til både Statens Arkiver og §7 arkiv.

Afleveringen indeholder alle elementer fra valideringen. Valideret og renderet data pakkes i det afleveringsformat, som er angivet i gældende bekendtgørelse (B.1007).

Efter en succesfuld kvalitetstest (ADA), afhændes afleveringsversionen til modtagende arkiv, som godkender afleveringen.

Når afleveringen er godkendt, kan de afleverede data hurtigt og nemt genrejses i et brugervenligt værktøj, som passer til det system, der oprindeligt blev afleveret fra.

Vi stoler på kvaliteten af vores arbejde. Derfor garanterer vi vores kunder, at de som maksimum skal dække arkivets omkostninger til én genaflevering. Såfremt det bliver nødvendigt at foretage yderligere genafleveringer, dækker vi de fulde omkostninger hertil.

Der er ingen skjulte meromkostninger i vores prismodel. Fx implementerer vi efter kundens ønske understøttelsen af en hvilken som helst filtype, som kan konverteres til arkivformat, uden meromkostning.

Endelig garanterer vi vores kunder, at de ikke selv skal bruge tid på fejlretning i forbindelse med afleveringen. For vores kunder ligger tidsforbruget stort set udelukkende i selve indgåelsen af aftalen samt lidt planlægning i forbindelse med udarbejdelsen af afleveringsbestemmelsen.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.