Offentlige myndigheder oplever et stigende behov for at kunne søge i og genrejse arkiverede data, fx i forbindelse med anmodninger om aktindsigt og udlevering af afgangsbeviser fra folkeskolen.

Genrejsningen af data kan i mange tilfælde være en særdeles tidskrævende opgave. Det skyldes, at en stor del af processen i dag udføres manuelt.

Den nye Offentlighedslov stiller skærpede krav til tidsforbrug i forbindelse med aktindsigt. Der lægges derfor et stigende pres på arkiverne og den relevante myndighed for at efterkomme lovgivningens krav.

Vores genrejsningsværktøj

Vi har udviklet et brugervenligt værktøj, hvor afleveret data nemt og hurtigt kan fremsøges. Løsningen passer til det system, der oprindeligt blev afleveret fra og kan tilpasses og/eller erstatte alle de gamle fagsystemer. Det gælder også journalsystemer, omsorgssystemer og andre fagsystemer, som ikke længere producerer data, og hvor myndigheden blot har behov for læseadgang.

Løsningen understøtter systemer med både metadata og dokumenter, som kan eksporteres til PDF i forbindelse med fx aktindsigt. Værktøjet er både velegnet til brug af arkivarer, men i særdeleshed også af administrative medarbejdere.

Med vores løsning reduceres tidsforbruget på genrejsning af data markant, både for den relevante myndighed og arkiverne. Herudover kan data hurtigere og nemmere fjernes fra produktionssystemet, da det stadig er tilgængeligt for læsning.

En sådan performanceoptimering reducerer omkostningerne til lagerplads, da data, som ikke er aktivt i brug, kan fjernes fra systemet. Endelig sparer den løbende udrensning af gammel data også tid i forhold til fremsøgning af data, som aktivt bruges.

Vores løsning lever naturligvis op til Datatilsynets krav for brug af arkiverede data. Data kan opbevares lokalt eller centralt efter myndighedens ønske. Løsningen inkluderer en komplet handlingslog for alle brugere og et fleksibelt rolle-/rettighedsmodul, som kan tilpasses alle offentlige myndigheder, og som overholder lovgivningen for afskærmning af følsomme data.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.