ledelsesikon

Ledelsesinformation er i de senere år blevet et væsentligt fokusområde for offentlige myndigheder i takt med de stadig større krav til myndighedernes håndtering af økonomi og effektivitet.

Data, der produceres af myndigheden indeholder en guldgrubbe af information, som i den rette kontekst kan guide ledelsen i forbindelse med vigtige beslutninger.

Det er derfor vigtigt at kunne foretage udtræk af data fra alle dele af organisationen, således at myndighedens ressourcer udnyttes optimalt.

Derudover er det vigtigt at flytte fokus fra ledelsesinformation fra de enkelte systemer til et mere dynamisk helhedsbillede af den samlede organisation. Det indebærer, at data kombineres på tværs af systemer.

Vores løsning

Vi har udviklet det dynamiske rapporteringsværktøj ReportIT, som kan tilgå og kombinere data i ethvert tilgængeligt datalager og udarbejde rapporter og dataudtræk efter kundens specifikationer.

I kraft af vores indgående kendskab til datamodellerne for de fleste ESDH- og fagsystemer, kan der med ReportIT generes udtræk og rapporter, som kombinerer data fra forskellige fagsystemer.

Det giver samlet set vores kunder en bredere vifte af muligheder for at undersøge performance i organisationer og blandt enkelte medarbejdere. Fx ved at sammenstille og/eller kombinere nogle af de KPI’er, som anvendes i organisationen.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information.