Validering foretages oftest som del af den endelige aflevering og omfatter både fejlretning og -rapportering såvel som udpakning og rendering af dokumenter og metadata.

Vi har markedets bedste formatunderstøttelse og kan bl.a. håndtere udpakning og rendering af indlejrede filer (fx vedhæftninger i emails), geodata og proprietære danske formater som Dafolo, Kruse, Netblanket mm. Dermed undgår vores kunder risikoen for, at de ikke kan få afleveret alle data i én samlet aflevering.

Med vores egenudviklede afleveringssoftware har vi automatiseret fejlhåndteringsprocessen og dermed reduceret den manuelle arbejdsbyrde til et absolut minimum. Vi har den laveste fejlrate uanset filformat og system, og vi tør godt garantere vores kunder, at de ikke selv skal bruge tid på fejlretning.

Løbende validering

Med løbende validering foretages valideringen af dokumenter og metadata på samme tidspunkt, som de produceres.

Vores løbende validering adskiller sig ved at være komplet arkiveringsforberedende (ikke blot en tiff-ning). Vi håndterer altså løbende alle de fejltyper, som også skal håndteres ved afleveringen, og renderer herudover også filerne.

Løbende validering sikrer, at fejl opdages, når de opstår. Rapporteringen af fejl kan enten foregå via straksadviseringer eller fejllister, som myndigheden selv vælger hyppigheden af. Dermed kan fejlene rettes, mens sagerne stadig er friske i erindringen.

Med en løbende fejlhåndtering undgås fejl, som ikke kan rettes i forbindelse med en normal slutaflevering. Det gælder fx tomme eller password-beskyttede dokumenter, som er oprettet af medarbejdere, der siden har skiftet job. Ved at undgå disse fejltyper kan den samlede fejlrate potentielt nedbringes til 0.

En anden fordel ved løbende validering er, at arbejdsbyrden i forbindelse med den endelige aflevering fordeles over tid, så der ikke opstår en pukkel til sidst. Det letter planlægningen af afleveringsopgaven betydeligt og muliggør en løbende budgettering over flere år – efter kundens ønske.

Vi anbefaler derfor vores kunder at gøre brug af løbende validering. Det giver kort sagt mest værdi for pengene.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.