Validering af arkiv

Foretages løbende eller som del af slutafleveringen. Bedste format-understøttelse og laveste fejlrate

Læs mere

Arkivaflevering

Vi understøtter alle ESDH- og fagsystemer og afleverer til både Statens Arkiver og §7 arkiv

Læs mere

Genrejsning af arkiv

Vores genrejsningsværktøj sikrer nem og hurtig fremsøgning af arkiverede sager

Læs mere

Reparation af arkiv

Specialister i reparation af arkiveringsversioner, hvor data fra produktionssystemet mangler

Læs mere

 

Ledelsesinformation

Vi har udviklet det dynamiske rapporteringsværktøj ReportIT, som kan tilgå og kombinere data på tværs af systemer

Læs mere

 

ESDH support og drift

Vi er specialiserede i at supportere Acadre CM og MM

Læs mere

Integrationer og synkroniseringer

Vi har mere stor erfaring med både integrations- og synkroniseringsudvikling

Læs mere