Aflevering til et offentligt arkiv er ofte en stor udfordring for både myndighederne, som skal aflevere, og leverandørerne, som udarbejder arkiveringsversionen af systemet.

Offentlige myndigheder oplever desværre alt for ofte, at de skal stå for en del af fejlhåndteringen i forbindelse med en aflevering. Det stjæler værdifuld tid fra myndigheden, og det er særdeles vanskeligt at estimere på forhånd, hvor meget tid, der er tale om.

Et andet udbredt problem ligger i forhold til formatunderstøttelsen. I mange tilfælde oplever offentlige myndigheder, at de ikke kan få arkiveret alle deres data i én samlet aflevering. Det gælder fx i forhold til geodata, indlejrede filer (såsom vedhæftninger i emails) og proprietære danske formater som Dafolo, Kruse og Netblanket. Selvom sådanne filformater udgør en lille del af den samlede aflevering, så koster det uforholdsmæssig meget tid og penge for myndigheden at få dem arkiveret efterfølgende.

Endelig oplever mange offentlige myndigheder et behov for at kunne tilgå enkelte sager, efter at de er afsluttet. Og da det er vanskeligt at fastslå, hvilke sager der præcist er tale om, skaber det et incitament hos myndigheden til at beholde (alle) data i systemet i så lang tid som muligt. Det er af flere årsager ikke en omkostningseffektiv strategi, da det bl.a. øger kompleksiteten af den endelige aflevering.

En specialistopgave

Hos ESDHkonsulenterne har vi sat os for at løse disse problemer ved – som de eneste – at specialisere os i selve afleveringsdomænet.

Vi har udviklet vores egen afleveringssoftware og herigennem automatiseret størstedelen af fejlhåndteringsprocessen. Derfor kan vi garantere vores kunder, at de ikke selv skal bruge tid på fejlretning i forbindelse med slutafleveringer.

Vi tilbyder også markedets bedste formatunderstøttelse og kan bl.a. håndtere udpakning og rendering af indlejrede filer, geodata og proprietære danske formater. Dermed undgår vores kunder risikoen for, at de ikke kan få afleveret alle data i én samlet aflevering.

Endelig har vi udviklet to koncepter, som alene eller i kombination giver kunden mulighed for at tilgå afsluttede sager på en omkostningseffektiv måde. Det drejer sig for det første om en komplet arkiveringsforberedende løbende validering, hvor alle fejltyper håndteres på samme tidspunkt, som de opstår. For det andet har vi udviklet et genrejsningsværktøj, som gør det hurtigt og nemt at tilgå afsluttede sager, som er blevet arkiveret og ikke længere findes i produktionssystemet.

Ved at klikke på nedenstående links kan du på de følgende sider læse mere om vores arkiveringsydelser.

Validering

Foretages løbende eller som del af slutafleveringen. Bedste format-understøttelse og laveste fejlrate

Læs mere

Aflevering

Vi understøtter alle ESDH- og fagsystemer og afleverer til både Statens Arkiver og §7 arkiv

Læs mere

Genrejsning

Vores genrejsningsværktøj sikrer nem og hurtig fremsøgning af arkiverede sager

Læs mere

Reparation

Specialister i reparation af arkiveringsversioner, hvor data fra produktionssystemet mangler

Læs mere